Matematická přípravka na státní přijímací zkoušky pro studenty 9. tříd

(lektorka: Mgr. Lucia Klimková – více info)

  • Přihlášku na Matematickou přípravku prosím vyplňte online.
  • Při nástupu do kurzu je potřebné odevzdat i fyzickou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem studenta.

Místo konání kurzu: ZŠ U Obory, Vachkova 630, Praha Uhříněves

Termín kurzu: Den i termín lekce bude upřesněn dle rozvrhu devátých ročníků

Přihlašovaný student (účastníka výuky)

Jméno a příjmení přihlašovaného studenta:
Datum narození přihlašovaného studenta:
Emailový kontakt přihlašovaného studenta:

Zákonný zástupce

Jméno a příjmení ZZ:
Emailový kontakt ZZ
Telefonní kontakt ZZ

Seznámil jsem se s podmínkami účasti v kurzu a s obchodními podmínkami a s informacemi o zpracování osobních údajů.

Den a čas konání lekce bude upřesněno dle rozvrhu. Do poznámky prosím napište vámi preferované dny a časy.

Poznámka:

Uzavření a splnění smlouvy o zajištění účasti v kurzu vyžaduje ze strany pořadatele zpracování identifikačních a kontaktních údajů zákonného zástupce a dítěte, jak jsou uvedeny shora, a dalších údajů o dítěti uvedených v přihlášce, jakož i údajů o účasti dítěte v kurzu. Po skončení kurzu je pořadatel povinen dokumentaci archivovat pro daňové účely.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a o podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné ZDE.


Při nástupu do kurzu je potřebné odevzdat i fyzickou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem studenta.


V čem se změní vaše možnosti díky kurzu?

  • zvýšíte si šanci na úspěch u přijímacích zkoušek a možnost dostat se na vámi vybranou školu
  • roztřídíte si, které témata byste se měli z matematiky doučit

Matematická přípravka na státní přijímací zkoušky pro studenty 9. tříd základních škol:

Hlavní podstata kurzu je založena na kvalitním vysvětlení problémových partií, osobních konzultacích a domácí přípravě

Charakteristika kurzu:  Matematická přípravka je skupinový kurz matematiky určený pro studenty 9. ročníků základních škol, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školu, nebo si chtějí procvičit matematiku ze základní školy kvůli hladkému přechodu na střední školu.

Výuková skupina tvoří nejméně 8 nejvýše však 16 studentů. Výuka se koná jednou týdně. Ve školním roce 2018/2019 se kurzu účastnilo 12 studentů.

Výuka je vedena částečně interaktivně (matematické hry, kvízy, soutěže), kdy cílem je zaktivovat studenta, vzbudit v něm aktivní zájem o matematiku, který potlačí časté obavy z tohoto předmětu. Procvičovány jsou také příklady dle požadavku rámcového vzdělávacího programu, ze kterých mj. vychází testy CERMAT. Studentům jsou zadávány domácí úkoly, jejichž cílem je procvičit probranou látku.

LektorkaMgr. Lucia Klimková je absolventkou Matematickofyzikální fakulty Univerzity Karlovy, odbor učitelství matematiky-fyzika pro střední školy. Lucia 7 let vyučovala matematiku na jednom z předních pražských gymnázií, na Gymnáziu Jana Nerudy. Kurz matematické přípravky na přijímací zkoušky z matematiky na střední školy vede úspěšně již 5 let.  více info

Termín konání kurzu a výuka:  

Bude upřesněno koncem září dle rozvrhů 9. tříd.

Cena kurzu (kurzovné) zahrnuje 15 lekcí/výukových hodin v délce 50 minut. V kalendářním týdnu se lze účastnit jen jedné lekce. Neúčast na vyučovací hodině není možné nahradit (student má možnost vypočítat lektorkou označené příklady, které byly probírány na zmeškané hodině mimo výuku a následně je předat lektorce ke kontrole).

Místo konání výuky: Základní Škola U Obory, Vachkova 630, 104 00 Praha 10 – podrobnější informace viz http://www.zsuobory.cz/

Cena kurzu a způsob úhrady: Cena kurzu činí 1800 Kč (cena zahrnuje mj. i studijní materiály).

Povinnost uhradit cenu kurzu (kurzovné) vzniká po finálním potvrzení pořadatele o přijetí do kurzu; potvrzení bude zasláno nejpozději do 15. 10. 2020. Platba se označí variabilním symbolem přiděleným pořadatelem kurzu. Do poznámky pro příjemce platby se uvede jméno a příjmení studenta. Cena kurzu je nevratná.

Kurzovné lze uhradit jen bankovním převodem na bankovní účet č. 2800750896/2010. Uhrazena musí být po potvrzení přijetí do kurzu, nejpozději však do 22.10. 2020.

Přihlášení do kurzu: Přihlášku lze podat prostřednictvím formuláře na stránce

www.pochopitelnamatematika.cz, nebo zprávou el. pošty na adresu pochopitelnamatematika@gmail.com (zprávou se zašle naskenovaná podepsaná přihláška). Vyplněná podepsaná přihláška se v obou případech předloží na první vyučovací hodině. Potvrzení o přijetí do kurzu a o uzavření smlouvy bude zasláno na Vámi uvedenou adresu el. pošty nejpozději do 15.10. 2020.

Uzavření a splnění smlouvy o zajištění účasti v kurzu vyžaduje ze strany pořadatele zpracování identifikačních a kontaktních údajů zákonného zástupce a dítěte, jak jsou uvedeny shora, a dalších údajů o dítěti uvedených v přihlášce, jakož i údajů o účasti dítěte v kurzu. Po skončení kurzu je pořadatel povinen dokumentaci archivovat pro daňové účely.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a o podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné ZDE.