Matematická přípravka ONLINE na státní přijímací zkoušky pro studenty 9. tříd 

Lektor: Mgr. Lucia Klimková – více info
Přihlášku na Matematickou přípravku prosím vyplňte online.

Místo konání kurzu: ONLINE

Termín kurzu: Pro školní rok 2020/2021 lze kurz v délce 12 týdnů začít studovat
2.12.2020

Přihlašovaný student (účastníka výuky)

Jméno a příjmení přihlašovaného studenta:
Datum narození přihlašovaného studenta:
Emailový kontakt přihlašovaného studenta:

Zákonný zástupce

Jméno a příjmení ZZ:
Emailový kontakt ZZ
Telefonní kontakt ZZ

Seznámil jsem se s podmínkami účasti v kurzu a s obchodními podmínkami a s informacemi o zpracování osobních údajů.

Lekce jsou vedené online se záznamem. Pokud student sleduje hodiny ze záznamu, jsou mu umožněné individuální konzultace s lektorem v domluveném termínu. Do poznámky prosím napište vámi preferované dny a časy.

Poznámka:

Uzavření a splnění smlouvy o zajištění účasti v kurzu vyžaduje ze strany pořadatele zpracování identifikačních a kontaktních údajů zákonného zástupce a dítěte, jak jsou uvedeny shora, a dalších údajů o dítěti uvedených v přihlášce, jakož i údajů o účasti dítěte v kurzu. Po skončení kurzu je pořadatel povinen dokumentaci archivovat pro daňové účely.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a o podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné ZDE.


V čem se změní vaše možnosti díky kurzu?

  • zvýšíte si šanci na úspěch u přijímacích zkoušek a možnost dostat se na vámi vybranou školu
  • roztřídíte si, které témata byste se měli z matematiky doučit

Matematická přípravka ONLINE na státní přijímací zkoušky pro studenty 9. tříd základních škol:

Hlavní podstata kurzu je založena na kvalitním vysvětlení problémových partií, online konzultacích a domácí přípravě

Charakteristika kurzu:  Matematická přípravka je online kurz matematiky určený pro studenty 9. ročníků základních škol, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školu, nebo si chtějí procvičit matematiku ze základní školy kvůli hladkému přechodu na střední školu.

Kurz v délce 12 týdnů lze začít 2. 12. 2020

Výuka je vedena online – formou videí, online konzultací, online procvičování. Zařazené jsou interaktivní prvky (matematické hry, kvízy, soutěže), kdy cílem je zaktivovat studenta, vzbudit v něm aktivní zájem o matematiku, který potlačí časté obavy z tohoto předmětu. Procvičovány jsou také příklady dle požadavku rámcového vzdělávacího programu, ze kterých mj. vychází testy CERMAT. Studentům jsou zadávány domácí úkoly, jejichž cílem je procvičit probranou látku.

LektorkaMgr. Lucia Klimková je absolventkou Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, odbor učitelství matematiky-fyzika pro střední školy. Lucia 8 let vyučuje matematiku na jednom z předních pražských gymnázií, na Gymnáziu Jana Nerudy. Kurz matematické přípravky na přijímací zkoušky z matematiky na střední školy vede úspěšně již 6 let.  více info

Ukázka online videí zdarma zde: Youtube.

Termín konání kurzu a výuka: Pro školní rok 2020/2021 lze kurz v délce 12 týdnů začít studovat 2. 12. 2020

Cena kurzu (kurzovné) zahrnuje 12 lekcí. V kalendářním týdnu se lze účastnit jen jedné lekce. 

Místo konání výuky: online

Cena kurzu a způsob úhrady: Cena kurzu činí 1600 Kč.

Kurzovné lze uhradit jen bankovním převodem na bankovní účet č. 2800750896/2010. 

Povinnost uhradit cenu kurzu (kurzovné) vzniká po finálním potvrzení pořadatele o přijetí do kurzu; potvrzení bude zasláno nejpozději do 10 dnů od podání přihlášky. Platba se označí variabilním symbolem přiděleným pořadatelem kurzu. Do poznámky pro příjemce platby se uvede jméno a příjmení studenta. Cena kurzu je nevratná.

Kurzovné lze uhradit jen bankovním převodem na bankovní účet č. 2800750896/2010 do začátku druhé lekce kurzu.

Přihlášení do kurzu: Přihlášku lze podat prostřednictvím formuláře na stránce  www.pochopitelnamatematika.cz, nebo zprávou el. pošty na adresu pochopitelnamatematika@gmail.com (zprávou se zašle naskenovaná podepsaná přihláška). 

Uzavření a splnění smlouvy o zajištění účasti v kurzu vyžaduje ze strany pořadatele zpracování identifikačních a kontaktních údajů zákonného zástupce a dítěte, jak jsou uvedeny shora, a dalších údajů o dítěti uvedených v přihlášce, jakož i údajů o účasti dítěte v kurzu. Po skončení kurzu je pořadatel povinen dokumentaci archivovat pro daňové účely.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a o podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné ZDE.