pro studenty 9. ročníků, kteří mají zájem studovat na SŠ s maturitním oborem


1.  Přijímačky nanečisto ONLINE      

2. Matematická přípravka PREZENČNÍ       

  • kvalitní vysvětlení problémových partií z matematiky
  • individální přístup k studentům díky malému počtu studentů v kurzu
  • věnujeme se procvičování adekvátního učiva k přijímacím zkouškám na SŠ
  • kurz se koná v roce 2018/2019 v Uhřiněvsi každý pátek od 14:10-15:00.  První lekce je 9. 11. 2018.

Sledujte mě na FB: www.facebook.com/pochopitelnamatematika