V čem se změní vaše možnosti díky tomuto PREZENČNÍMU kurzu?

  • zvýšíte si šanci na úspěch u přijímacích zkoušek a možnost dostat se na vámi vybranou školu
  • roztřídíte si, které témata byste se měli z matematiky doučit

Matematická přípravka na státní přijímací zkoušky pro studenty 9. tříd základních škol:

Hlavní podstata kurzu je založena na kvalitním vysvětlení problémových partií, osobních konzultacích a domácí přípravě

Charakteristika kurzu:  Matematická přípravka je skupinový kurz matematiky určený pro studenty 9. ročníků základních škol, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školu, nebo si chtějí procvičit matematiku ze základní školy kvůli hladkému přechodu na střední školu.

Výuková skupina tvoří nejméně 8 nejvýše však 16 studentů. Výuka se koná jednou týdně. (V minulém školním roce 2018/2019 navštětovalo kurz 12 studentů)

Výuka je vedena částečně interaktivně (matematické hry, kvízy, soutěže), kdy cílem je zaktivovat studenta, vzbudit v něm aktivní zájem o matematiku, který potlačí časté obavy z tohoto předmětu. Procvičovány jsou také příklady dle požadavku rámcového vzdělávacího programu, ze kterých mj. vychází testy CERMAT. Studentům jsou zadávány domácí úkoly, jejichž cílem je procvičit probranou látku.

LektorkaMgr. Lucia Klimková je absolventkou Matematickofyzikální fakulty Univerzity Karlovy, odbor učitelství matematiky-fyzika pro střední školy. Lucia 7 let vyučovala matematiku na jednom z předních pražských gymnázií, na Gymnáziu Jana Nerudy. Kurz matematické přípravky na přijímací zkoušky z matematiky na střední školy vede úspěšně již 5 let.  více info

Termín konání kurzu a výuka: Pro školní rok 2019/2020 bude termín a čas lekce upřesněn dle rozvrhů 9. tříd. První lekce je začátkem listopadu. Poslední lekce je koncem března.

Cena kurzu (kurzovné) zahrnuje 15 lekcí/výukových hodin v délce 50 minut. V kalendářním týdnu se lze účastnit jen jedné lekce. Neúčast na vyučovací hodině není možné nahradit (student má možnost vypočítat lektorkou označené příklady, které byly probírány na zmeškané hodině mimo výuku a následně je předat lektorce ke kontrole).

Místo konání výuky: Základní Škola U Obory, Vachkova 630, 104 00 Praha 10 – podrobnější informace viz http://www.zsuobory.cz/

Cena kurzu a způsob úhrady: Cena kurzu činí 1800 Kč (cena zahrnuje mj. i studijní materiály).

Kurzovné lze uhradit jen bankovním převodem na bankovní účet č. 2800750896/2010. 

Přihlášení do kurzu: Pro přihlášení na školní rok 2019/2020 vyplňte prosím formulář.  Vyplněná podepsaná přihláška se předloží na první vyučovací hodině. 

V čem vám pomůže Pochopitelná matematika?

  • přestanete se bát matematiky
  • objevíte, že i matematika může být zábavná a pochopitelná
  • zlepšíte svůj prospěch v matematice
  • získáte zájem o podstatu problému, přestanete se při matematice nudit
  • vyzkoušíte si různé příklady vyřešit a pak dostanete rychlou zpětnou vazbu a vysvětlení

Sledujte mě na FB: www.facebook.com/pochopitelnamatematika

pochopitelnamatematika.cz/prihlaska-na-prezencni-kurzy-2019-2020