V čem se změní vaše možnosti díky tomuto ONLINE kurzu?

  • zvýšíte si šanci na úspěch u přijímacích zkoušek a možnost dostat se na vámi vybranou školu
  • roztřídíte si, které témata byste se měli z matematiky doučit

Matematická přípravka na státní přijímací zkoušky pro studenty 9. tříd základních škol:

Hlavní podstata kurzu je založena na kvalitním vysvětlení problémových partií pomocí videí, online konzultacích a domácí přípravě.

Charakteristika kurzu:  Matematická přípravka je online kurz matematiky určený pro studenty 9. ročníků základních škol, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školu, nebo si chtějí procvičit matematiku ze základní školy kvůli hladkému přechodu na střední školu.

Kurz v délce 12 týdnů lze začít studovat 2. 12. 2020

Výuka je vedena online – formou videí, online konzultací, online procvičování. Zařazené jsou interaktivní prvky (matematické hry, kvízy, soutěže), kdy cílem je zaktivovat studenta, vzbudit v něm aktivní zájem o matematiku, který potlačí časté obavy z tohoto předmětu. Procvičovány jsou také příklady dle požadavku rámcového vzdělávacího programu, ze kterých mj. vychází testy CERMAT. Studentům jsou zadávány domácí úkoly, jejichž cílem je procvičit probranou látku.

LektorkaMgr. Lucia Klimková je absolventkou Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, odbor učitelství matematiky-fyzika pro střední školy. Lucia 8 let vyučuje matematiku na jednom z předních pražských gymnázií, na Gymnáziu Jana Nerudy. Kurz matematické přípravky na přijímací zkoušky z matematiky na střední školy vede úspěšně již 6 let.  více info

Ukázka online videí zdarma zde: Youtube.

Termín konání kurzu a výuka: Pro školní rok 2020/2021 lze kurz v délce 12 týdnů začít studovat 2. 12. 2020

Cena kurzu (kurzovné) zahrnuje 12 lekcí. V kalendářním týdnu se lze účastnit jen jedné lekce. 

Místo konání výuky: online

Cena kurzu a způsob úhrady: Cena kurzu činí 1600 Kč.

Kurzovné lze uhradit jen bankovním převodem na bankovní účet č. 2800750896/2010.  Variabilní symbol obdržíte emailem po 16. 11. 2020

Přihlášení do kurzu: Pro přihlášení na školní rok 2020/2021 vyplňte prosím formulář

V čem vám pomůže Pochopitelná matematika?

  • přestanete se bát matematiky
  • objevíte, že i matematika může být zábavná a pochopitelná
  • zlepšíte svůj prospěch v matematice
  • získáte zájem o podstatu problému, přestanete se při matematice nudit
  • vyzkoušíte si různé příklady vyřešit a pak dostanete rychlou zpětnou vazbu a vysvětlení

Sledujte mě na FB: www.facebook.com/pochopitelnamatematika

pochopitelnamatematika.cz/prihlaska-na-prezencni-kurzy-2019-2020